Röstbehandling vid könsinkongruens:

Här rösttränar vi falcettrösten: Rätt läge med kraft! Foto: Dagens industri DI Weekend okt 2018 Här rösttränar vi falcettrösten: Rätt läge med kraft! Foto: Dagens industri DI Weekend okt 2018


Röstbehandling HBTQ
"Med könsinkongruens menar den medicinska vetenskapen att det finns en skillnad mellan personens upplevda könsidentitet och det biologiskt - sociala könet man är född till."   Carl Farberger som blivit Caroline Farberger,Utsedd till Årets HBTQ 2018. 

Wästlunds logopedmottagning  ger röstbehandling för dig som är transperson och önskar få kvinnlig eller manlig röst som ett led i din behandling. Under de senaste åren har mycket hänt , med en lagstiftning som släpat efter och nu ger förbättrade möjligheter att välja juridiskt kön.  Fortfarande är det en strikt vårdhierarki inom den offentligt finansierade vården,som gör att vissa större kliniker, regionspecialister  ska ha hand om all transvård och i en bestämd ordning, vilket inte passar alla individer. Att få röstträning hos logoped för att förändra röstläget kommer nästan sist i vårdordningen; efter nästan genomgången transition med psykologsamtal, psykiaterutredning, kirurgi. Det finns en okunskap, vilket gör att Regionvården velat koncentrera transvården till några få centra i hela Sverige, och till dem knutna logopeder. Det gör att Patientlagen om valfrihet inte gäller för transpersoner, eftersom ingen del är  kopplad till primärvården. Vi rekommenderar därför att du än så länge söker logoped privat. Vi erbjuder bokning via Bokadirekt och med smidig betalning via Klarna. Ring oss för mer information om bra behandlingsupplägg: 070-339 65 08


Läs om Carolines resa , Årets HBTQ 2018 och röstlogopeden här!

 

Foto: Dagens industri Weekend Oktober 2018
Foto: Dagens industri Weekend Oktober 2018

Du kan mycket väl börja med logopedbehandling för att träna ditt röstläge från man till kvinna, eller kvinna till man. Ingen kirurgi behövs. Du kan lägga in röstträningen antingen före eller under hormonbehandling. Du får träning i att hitta ett ljusare kvinnligt godtagbart röstläge eller ett manligt djupare röstläge. Det innebär att du har två röster: en kvinnlig falcettröst till din ursprungliga mansröst eller en mansröst till din ursprungliga kvinnoröst. Du behöver inte genomgå laryngoplasi!