Har du läs-och skrivsvårigheter/ Dyslexi?

Skolungdomar vid Ringvägen 100, allmän gatubild. Personerna är bara illustration.  Foto: Helena Forne-Wästlund

Det är viktigt att du blir utredd för dina läs-och skrivsvårigheter, så att vi vet om du har dyslexi, eller om dina svårigheter beror på något annat. När du har en diagnos får du rätt till hjälp för att klara skolan på samma villkor som dina klasskamrater. Du går i skolan i många år, och lärare kommer och går. Du byter kanske skola och klass. Med diagnos dyslexi får du lagstadgad rätt till särskilda anpassningar, till exempel hjälpmedel eller förlängd skrivtid. En diagnos hjälper dig också till rätt anpassningar i arbetslivet. Rättigheter innebär också skyldigheter. Du ska fortsätta jobba på, använda dina hjälpmedel precis när du behöver dem. Därför kommer jag oftast att rekommendera dig att följa med i texten när du läser en ljudbok. Det är viktigt för att du ska bli bra på språk, så du förstår vad du läser.
Utredningen är privatvård, så dina föräldrar får betala för utredningen. De bokar in tiden via Bokadirekt eller om du har barnförsäkring via Boka doktorn med remiss till Wästlunds logopedmottagning. 

Utredningen tar fyra timmar effektiv tid, så du behöver vara utvilad och ha frukt, en macka och dricka med dig. Då håller du igång, för utredningen är ganska krävande. Är du under 18 år, så är det bra att du har någon förälder med dig. Mamma/Pappa sitter i fikarummet under tiden vi jobbar. De tester vi gör är de som ingår i en standardiserad utredning enligt Region Stockholm: Uttal, fonologisk medvetenhet, sifferminne och språkligt minne, visuellt minne, hörselminne, språkförståelse, avkodning av text,  stavning och friskrivning. Jag utreder också läs-och skrivsvårigheter hos särbegåvade barn: Stealth dyslexia.

Vi träffas antingen på Ringvägen 100 i Stockholm, eller Hagagatan 16 i Karlstad. Har du långt till Stockholm eller Karlstad? Inga problem. Då gör vi utredningen digitalt via Wire. Den utrustning du behöver hemma är en dator med webkamera med mikrofon, bra ljus , papper, penna, suddgummi och en skrivare. Någon av dina föräldrar behöver vara i närheten, men får inte hjälpa dig med uppgifterna! Ring gärna innan ni bokar tiden på 070-339 65 08. Du behöver ingen remiss, men det är mycket bra om du har fått ett pedagogiskt underlag från din mentor eller specialpedagog på din skola. Då ingår den i din utredning. När vi gjort utredningen klar, är det min tur att jobba. På några dagar har jag sammanställt dina resultat och utredningen är klar. Jag skickar den på Wire. Vi kopplar också upp oss på Wire när vi går igenom utredningen. Sedan skriver jag ut och skickar dig och dina föräldrar två exemplar av utredningen. Ett exemplar behåller ni på en säker plats, och den andra ger ni till Elevhälsan på din skola. Önskar ni och skolan att jag återger utredningen, kopplar vi upp oss på Wiremöte.