Barns språkutveckling och försenad språkutveckling

Foto: Flickr
Foto: Flickr

Vad är normal språkutveckling och vad är försenat?
Är du fundersam och undrar om ditt barn är försenat i sin språkutveckling kan du diskutera det med BVC, då ni är på 2- 3 årskontroll. Då avvikande språkutveckling och kommunikation märks redan vid den åldern, tar vi emot barn så tidigt som vid 2 årsålder. Vi undersöker språkförståelsen  och kommunikationen med standardiserade lekmaterial. Det blir en lekobservation där ditt barn får leka med olika material, imitera, peka, benämna och förstå enkla uppmaningar. Med erfarenhet som logoped från Barn-och ungdomshabiliteringen har vi vana vid att upptäcka barn som tidigt visar tecken på avvikande språk och kommunikation. Vi sätter tidigt in åtgärder för att stimulera språkutvecklingen: AKK, tecken som stöd för talet eller beteendeterapeutisk intervention för de barn som avviker i kommunikationen. Jag jobbar efter Uppsalamodellen BTI, där det finns en väl utarbetad träningsmodell för att få igång språkutvecklingen hos de barn där man misstänker autism. 

Vid 3-4 årsåldern tar språkutvecklingen rejäl fart. Om ditt barn har svårt att göra sig förstådd i talet är det dags att komma på behandling för att hinna komma ikapp de jämnåriga innan förskoleklass. För de barn som har svårt att uppfatta skillnaden mellan olika språkljud - fonologiska svårigheter- jobbar vi efter Metafonmetoden i kombination med metaspråklig träning;  Bornholmsmodellen. Barn med mer munmotoriska svårigheter - dyspraxi - där jobbar vi med att stimulera munmotoriken med Praxis-övningar. 

Vi ger ditt barn direkt behandling i kombination med roliga övningar ni kan göra hemma. Ditt barn får den språkträning som behövs, enligt de normer som offentliga logopedvården gav under 1990-talet: 20 -25 gångers direkt logopedbehandling per förskolebarn med språkförsening. Det som ger effekt, och gör ditt barn språkligt rustat för att läs-och skrivinlärningen ska fungera. "Indirekt behandling" med ditt barn på kontrollbesök hos logopeden 2-3 gånger per år,  där du själv som förälder måste göra jobbet?  Nej aldrig hos oss! Därför att det inte fungerar. 

Digitala vårdbesök fungerar mycket bra för uttalsträning med barn mellan 4-6 års ålder, när du sitter bredvid ditt barn och assisterar. Via Wire jobbar jag med utlandssvenskar och deras barn med gott resultat. Det kräver lite mer förberedelser för mig, men å andra sidan får ni materialet smidigt skickat via Wire. Att jobba med språkträning för barnen kräver en skrivare, gärna i färg och utskrifter, klipp och klistra. Vips så har ni ett roligt spel! 

Vill du veta mer? Ring oss gärna 070-3396508 eller skicka sms via Signal. Boka tid via Bokadirekt med smidig betalning via Klarna. Har du barnförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag. En del försäkringsbolag beviljar upp mot 10 gångers behandling via försäkringen. Hör med ditt försäkringsbolag att få ersättning för logopedbehandlingen via specificerat kvitto.