Helena Forne-Wästlund, Verksamhetschef, leg. logoped. Utbildad vid logopedprogrammet, Sahlgrenska sjukhuset 1980 - 1983. Legitimerad logoped 1985. Styrelseledamot och sekreterare Svenska logopedförbundet 1980 - 1985. Många års klinisk erfarenhet inom hela logopediska fältet, Öron-näsa halssjukvård, primärvårdslogopedi BVC, rehabilitering och habilitering. Forskningslogoped som anställd Karolinska institutet (KI)  kombinerat med företagande. Specialistutbildad inom stamning vid Universiteten i Antwerpen och Dublin och examinerad, godkänd vid Sahlgrenskaakademin 2011. Forsknings-och specialistkursseminarierna finns på youtube. Publikationer finns även på Linkedin-profil. Utnämnd till Årets logoped 2010 för sitt kliniska arbete " Logopedins Jerringpris" av Sveriges Stamningsförbund. Metodutveckling röstbehandling Digitala Vårdbesök inom Vårdval logopedi Stockholms  läns landsting 2015-2018. Styrelsemedlem i Privatpraktiserande logopeders förening PLOG från 2016 till nu.
Motto: "Att gå över ån efter vatten är onödigt. Men att riva murar för att bygga broar av stenarna är en klok idé. Det  visste man redan på 1700talet —upplysningstiden. För att det ska fungera behöver alla hjälpas åt. God service och samarbete är ekonomiskt och klimatsmart för ett hållbart samhälle.
Det omöjliga blir det tänkbara och det tänkbara blir till slut det nödvändiga, brukar man säga. Det är därför jag gillar IT utvecklingen och företagandet som kommer med de smarta lösningarna vi alla behöver."  

                                                                       Vad vi hjälper till med:

Vi hjälper till med det mesta inom logopedi. Mottagningen ger främst privatvård direkt till dig som önskar få direkt hjälp utan remisskrångel. Vi ger behandlingar inom följande: Röstproblem, heshet, stamning, läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, barn med försenad språkutveckling, rehabilitering vid afasi och dysartri. Specialisering röstbehandlingar, behandlingar vid globus, stämbandsknutor, utveckling av kvinnlig eller manlig röst vid könsdysfori, stamningsbehandlingar för barn (Lidcombe), skolbarn och vuxna enligt Comprehensivemetoden: Talträning & KBT-inriktad behandling. Även dyslexiutredning hos särbegåvade barn vid Stealth Dyslexia. (Barn, ungdomar och vuxna med IQ över 130)
All mottagning görs per Digifysisk mottagning, Digitala vårdbesök via GDPR-säkrad plattform Wire i kombination med fysisk mottagning eller hembesök när det behövs. Mottagningen har 1-2 veckors väntetid. Boka den tid som passar via Bokadirekt. 

Mottagningen ger privatvård via din sjukvårdsförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få ersättning för din logopedbehandling via försäkringen. 
För dig som önskar få vård hemifrån rekommenderar vi Digitala vårdbesök via vår GDPR-säkrade plattform Wire. 

Mottagningen ger även offentligt finansierade konsultuppdrag för de landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare som upphandlar direktvård via LOU, kökortning  Remisser tas bara emot från ditt hemlandsting (region) med fullt betalningsansvar för din vård, direktupphandlad vård enligt Patientlagen- val av vårdgivare. Den tillgång till logopedbehandling du får styrs av den remiss du fått av ditt hemlandsting/Region, där den policy och regelverk finns utifrån betalningsförbindelse. Vi hjälper sjukvårdsregionerna med stor logopedbrist att klara vårdgarantin.  Mer information finns på SKL:s hemsida. 

Har du frågor? Kontakta oss gärna på 070-3396508 per telefon eller sms via Signal. Vi är GDPR-säkrade för din och min trygghet.