Information och erbjudande från primärvårdslogopeden till föräldrar och vårdnadshavare till skolelever i Karlstads kommun och övriga Värmland. Ur innehållet: Så går läs-och skrivutredningen till. Vad händer sedan? Uppföljning med skolan. Specialpedagogen viktig. Patientlag är primärvård. Språksvaga barn. Koncentrationssvårigheter. Att knäcka läskoden. Att läsa utan att läsa. Stimulera till läsning. Konsten att bygga broar. Om primärvårdslogopeden. I samband med projektet Värmland läser 2.0 Region Värmland erbjuder mottagningen utredningar till 10% rabatt. Billigare än att åka till Stockholm för utredning. Nästa nummer Om rösten utkommer den 22 mars 2019. Önskar du få nyhetsbrevet går det bra att maila till info@prosodi.se

Läs hela inlägget »

Vill du komma på mottagningsbesök tex för dyslexiutredning kontakta mottagningen på 070-3396508 så bokar vi in dig på besök på Ringvägen Stockholm eller i Karlstad (Värmland, Västra Götaland) För närvarande har mottagningen bara två veckors väntetid för dyslexiutredning. Önskar du få vården betald av landstinget, behöver du ha remiss med betalningsförbindelse (Konsultremiss enligt LOU) från Stockholms läns landsting eller ditt hemlandsting. Kontakta din vårdcentral/Elevhälsa och vårdvalskansliet i ditt hemlandsting för mer information. 

Läs hela inlägget »