Vad vi kan hjälpa till med

Vi hjälper till med det mesta inom logopedi. Mottagningen ger offentligt finansierade konsultuppdrag för de landsting/regioner och kommuner som upphandlar direktvård via LOU, kökortning  behandlingar inom följande: Röstproblem, heshet, stamning, läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, barn med försenad språkutveckling, rehabilitering vid afasi och dysartri. Specialisering röstbehandlingar, behandlingar vid globus, stämbandsknutor, utveckling av kvinnlig eller manlig röst, stamningsbehandlingar för barn (Lidcombe), skolbarn och vuxna enligt Comprehensivemetoden: Talträning & KBT-inriktad behandling. Mottagningen har 1-2 veckors väntetid. Smidig remittering elektroniskt via TakeCare. Tidsbokning via bokadirekt eller kontakt med oss 070-339 65 08. Remisser tas emot från hela landet enligt Patientlagen- val av vårdgivare. Privatvård ges via din sjukvårdsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag och vårdplaneringen för mer information. Vill du komma som privatkund behöver du ingen remiss. Smidig bokning & betalning via Bokadirekt och Klarna. Privatvård ges på mottagningen i Karlstad torsdagar & fredagar. Bokning via Bokadirekt/Karlstad

Röstträning
Röstträning

Röstbehandling

Har du röstbesvär och heshet bör du först kontakta din husläkare eller vårdcentral för remiss till Öron-näsa-halsspecialist som undersöker dina stämband med stroboskopi, där stämbandens utseende och rörlighet undersöks. Öron-näsa-halsläkaren remitterar dig till vår mottagning. Då betalar landstinget för din vård utöver högkostnadsskyddet. För privatvård rekommenderar vi dig att du gör samma sak. ÖNH-läkarens bedömning ger grund för behandlingen här. Vid föstabesöket hos oss görs röstinspelningar före och efter behandlingen för att utvärdera ditt resultat. Du får kopia på röstinspelningarna efter behandlingens slut.
Denna mottagning ger röstbehandling för dig som är transsexuell och önskar få kvinnlig eller manlig röst som ett led i din behandling.   
För behandling via landstingets högkostnadssskydd krävs remiss från läkare eller psykolog.
Du kan också välja att komma privat och betala själv. Ring oss för mer information 070-339 65 08 och boka in dig via Bokadirekt.

Talträning stamning vid datorn
Talträning stamning vid datorn

Stamningsbehandling- talträning

Mottagningen har en unik  specialistkompetens på stamning och ger Lidcombebehandling för barn mellan 2-6 år. För äldre barn, ungdomar och vuxna ger mottagningen fortfarande som enda klinik i Sverige efter 20 års forskning evidensbaserad talträningsbehandling enligt Comprehensivemetoden. Metoden är  utvecklad inom klinisk forskning i USA Kanada och Sverige.  Det är metoden för dig som är trött på att stamma, och vill få träning i att tala flytande. Du får vägledning och över 350 olika övningar, hemuppgifter som du ska träna på under en intensiv period på 4 veckor. Av logopeden får du handledning i hur du ska göra, och avstämning på dina framsteg. Metoden är effektiv och inget för latmaskar. Du behöver själv göra jobbet för att förändra ditt tal. Uppföljning via IT-behandling och besök. Behandlingsresultat: Länk

Läs-och skrivutredning Dyslexi
Läs-och skrivutredning Dyslexi

Läs-och skrivutredning Dyslexi

För läs-och skrivutredningar har vi för närvarande korta väntetider. Vi gör utredningar enligt Stockholms läns landstings regelverk för god kvalitativ utredning, vilket följs upp av logopedutbildningen och Svenska logopedförbundets rekommendationer. I utredningen ingår undersökning och bedömning av uttal, språk, avkodning av text, läshastighet, stavning och arbetsminnesfunktioner som är viktiga för läsning och skrivning. Återgivning av utredningen till skolan, som ett led i den pedagogiska planeringen,  görs i samarbete med Dig som förälder och elev. Kontakta elevhälsan skolan, eller studenthälsan vid Universitet och högskola för remiss. Du kan också kontakta din vårdcentral för remiss.
Har du läs-och skrivsvårigheter och tänker göra högskoleprovet? Kom ihåg att boka in tid för utredning i god tid innan!