Global access to Speech Therapy from your home - Online treatment in Stuttering Comprehensive Stuttering Program including Precision Fluency Shaping. Online consultations & treatment for Voice Disorders. If you feel constant pain and hoarseness since a couple of weeks, you are strongly recommended to consult your ENT doctor for examination of your vocal folds before entering this voice training program. If you only want to improve your voicing in speech and song - Here we go! Download Wire for GDPR safe online video chat and home-training program. 

Wästlunds logopedmottagning, Slussenkliniken Ringvägen 100E 9tr T Skanstull och Digitala Vårdbesök.  Allt inom logopedi. Specialist röståkommor och stamning. Dyslexi ADyslexirvid ®Helena Forne-Wästlund, Doktorand med.vet leg.logoped
070-339 65 08   info@prosodi.sefo@prosodi.se               

 

Allmänlogopedisk mottagning konsulttjänst inom logopedi, Stockholm med specialisering röstbehandling & stamningsbehandling. Även dyslexi. Medlem i Privatpraktiserande logopeders förening, PLOG Stockholm. Miljö-och HBTQ diplomerad verksamhet.  

Vimmel av skolungdomar
Vimmel av skolungdomar

Offentligt finansierad vård logopedkonsult per direktupphandling via LOU

I avvaktan på att Stockholms läns landsting inför Digitala Vårdbesök till logoped inom Vårdvalet ger mottagningen konsulttjänster logopedi till de patienter som fått remiss från Stockholms läns landsting eller ditt hemlandsting per betalnings-förbindelse enligt LOU, lagen om offentlig upphandling per direktupphandling under gränsvärdet. Tar emot remisser från Stockholm och Landsting/kommuner i övriga landet med mottagningsbesök på Ringvägen 100E i Stockholm eller Hagagatan 16A i Karlstad eller Digitala Vårdbesök via Wire.  Som en mindre mottagning jobbar vi effektivt med korta vårdköer. Du som har fått remiss från ditt hemlandsting enligt LOU är välkommen att kontakta mottagningen direkt på 070-339 65 08. Du som önskar få remiss ställd hit, kontakta ditt hemlandstings upphandlingsenhet för att ställa din remiss med betalningsförbindelse till oss. Remissen per betalningsförbindelse skickas till: 
Wästlunds logopedmottagning admin
Hagagatan 16A
652 20 Karlstad. 
Lokalen Slussgården Hornsgatan 15 har blivit virtuell. För att kunna erbjuda tillgänglighet för alla införs Digitala vårdbesök. 

Smidigast lösning: Privatvård Stockholm

Du som inte har remiss är välkommen hit privat. Ring oss gärna och berätta vad du vill få hjälp med på 070-339 65 08. Du kan också boka in tid direkt via vår webbokning, med trygg betalning via Klarna. Välkommen till Ringvägen 100E eller behandling hemifrån med Digitalt vårdbesök via Wire. Vi anpassar nu vårt Bokadirekt till de nya datadirektiven inom EU för din säkerhet personuppgifter.
Eniro: Stockholm
Facebook: Stockholm
 

Privatvård i Karlstad

Mottagningen i Karlstad ligger vid den gamla stenbron i charmiga Haga - alldeles nära Karlstad CCC och Sandgrund Lars Lerin. Mottagningen har öppet flera dagar i veckan och erbjuder samma kvalitativa utredningar och behandlingar som i Stockholm. Ett bra alternativ för dig som vill slippa vårdköerna till logoped i Värmland, och få vården på hemmaplan istället för att åka till Stockholm. Trygg betalning via Klarna. Nu även Digitala Vårdbesök för Dig som önskar vård hemifrån via Wire. 
Eniro: Karlstad
Facebook:  @prosodi.varmland
 

 

Röstbehandling HBTQ
Denna mottagning ger röstbehandling för dig som är transsexuell och önskar få kvinnlig eller manlig röst som ett led i din behandling.  Läs om Carolines resa och röstlogopeden här!
För behandling via landstingets högkostnadssskydd krävs remiss per LOU från läkare eller psykolog. 
Du kan också välja att komma privat och betala själv. Ring oss för mer information 070-339 65 08 och boka in dig via Bokadirekt.


Behandling via IT: Digitala vårdmöten via Wire. 
Ges sedan 2009 som privatvård i avvaktan på beslut från Stockholms läns landsting och övriga landsting, logopedbehandling via IT. Wire är en krypterad plattform godkänd av GDPR, dataskyddsförordningen för säkra videosamtal, chatt och dokumenthantering.  För närvarande har Wästlunds logopedmottagning utarbetade moduler röstbehandling, röstträning HBTQ, stamningsbehandling, talträning. För tal-och språkbehandling vid afasi /dysartri ges möjligheter i samarbete med hemsjukvård och anhöriga.
Välkommen att ringa oss för mer information 070-339 65 08 och boka in dig via 

2018-08-18
Goda Grannar - info
Från och med den 18 augusti har Wästlunds logopedmottagning gått ur Vårdval logopedi, Stockholms läns landsting då digitala vårdbesök till logoped ännu inte erbjuds inom Vårdvalet . Vi har nu utvecklat en kvalitativ Digital vårdbesökstjänst; primärvårdslogopeden.se. för följande tjänster:
* röstbehandling
* stamningsbehandling
* tal-och språkbehandling för barn med försenad språkutveckling
 * tal-och språkbehandling vid afasi och dysartri
 * konsultationer och återgivning av dyslexiutredningar
För din och min säkerhet: Är du under 18 år behöver dina föräldrar/vårdnadshavare ha gett sitt samtycke till bokning av tjänsten och vara närvarande vid första digitala besöket.   
Du som privatkund behöver ingen remiss. Det är bara att boka in den tid som passar dig via Bokadirekt med smidig betalning via Klarna. 
Vill du komma på mottagningsbesök tex för dyslexiutredning kontakta mottagningen på 070-3396508 så bokar vi in dig på besök på Ringvägen Stockholm eller i Karlstad (Värmland, Västra Götaland) 

Arkiv

Det finns ingen nyhetskälla. Arkivet kommer att visa nyheter när du ställt in en blogg.

Länkar

-

Senaste nyheter

-