Specialistvård logopedi digitalt & genialt

Wästlunds logopedmottagning vid Slussenkliniken har nu blivit helt digital. Skylten är kvar vid Capio Vårdcentral. Foto: Helena Forne-Wästlund 2015

Wästlunds logopedmottagning har lång erfarenhet av behandlingar digitalt ända sedan 1998, då behandling för stamning skedde med hjälp av specialdesignat program. Wästlunds logopedmottagning har erbjudit digitalvård via Skype sedan 2008, som privatvård. År 2015 etablerades mottagningen vid Capio Vårdcentral slussenkliniken inom Vårdval logopedi (offentligt finansierad vård, Stockholms läns landsting, SLL) som fysisk mottagning med remissbegränsningar. För att vidareutveckla mottagningen för digitalvård sade mottagningen upp vårdavtalet 2018, då digitala vårdbesök till logoped inte godtogs av SLL.  
Med anledning av Covid-19 pandemin erbjuder Wästlunds logopedmottagning rehabiliteringstjänster post Covid 19: Sväljningssvårigheter och röstproblem till de regioner och kommuner som önskar bekosta logopedhjälp från Wästlunds logopedmottagning digitalvård för andnings-och hostträning, röstträning utifrån Socialstyrelsens planeringsverktyg styrdokument
Nu under pandemin Covid 19 ropar samhället efter digitala lösningar. Dock har vi fått erfara att samordningen brister mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR), så att snabb logopedhjälp post Covid 19 betald av offentlig vård via läkarremiss inte kan tas för given. Vi hoppas att erfarenheterna av Coronakrisen gör att Svenska sjukvård förstatligas, så att ledtiderna kortas till effektiv logopedvård med olika utförare, offentligt eller privat, med bibehållen kvalitet utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Med lång erfarenhet och uppdatering av nya tekniska system, hög rating på digital mognad, står mottagningen väl rustad för att ta hand om dig. Vi erbjuder samma kvalitet på specialistvården som vid fysiska mottagningsbesök, fast ännu bättre. Du får hjälp oavsett var du bor. Du betalar privat och behöver då ingen läkarremiss. Inget remisskrångel för ditt barn heller. 

För dig som kund: Läs mer om våra digitala tjänster: Råd och rekommendationer. Skicka mail till info@prosodi.se och begär lösenord så får du del av vår kundportal. 
* Röst i tal och sång
* HBTQ rösttransition
* Dyslexi
* Stamning
* Barn med försenad/avvikande språkutveckling
* Afasi och dysartri
* R-träning