Wästlunds logopedmottagning är en GDPR-säkrad mottagning   för din och min säkerhet på nätet.


Integritetspolicy för Wästlunds logopedmottagning Stockholm/Karlstad

Du ska känna dig trygg hos oss som kund. Därför följer vi de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter och att säkerställa att behandlingen görs enligt gällande dataskyddslagstiftning och och patientdatalagen, policies och rutiner för hantering av dina personuppgifter. 
 Vi har även ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi följer gällande dataskyddslagstiftning för din trygghet som kund att vi hanterar dina personuppgifter på rätt sätt. Wästlunds logopedmottagning har personuppgiftsansvarig. Vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med våra berörda parter. 

Hemsidor: 
Vår hemsida är säkrad med https:// kryptering. https://www.prosodi.se. Ändå ber vi er att vara ordentliga med att inte maila känsliga personuppgifter via mail info@prosodi.se. Om så sker är det på ditt ansvar som kund.Använd alltid kontaktformuläret med godkännande GDPR. Vi läser och raderar sedan inkommande mail som innehåller personuppgifter relevant för vår verksamhet. Vi gallrar övrig e-post månadsvis och  hanterar inga maillistor och gör inga massutskick.

Digital plattform Wire

Vi använder oss enbart av den GDPR-säkrade plattformen Wire, inte Skype eller Snapchat. För säker Digitalvård ber jag dig därför att ladda ner Wire. Den plattformen ger möjligheter både till Digitala vårdbesök per videosamtal, chatt och att skicka dokument. Den en - till en krypterade Wire plattformen gör det också möjligt att hantera känsligt material med personuppgifter. Se vår lathund hur du laddar ner Wire. 

Bokningssidan  Bokningssidan Bokadirekt för dig som bokar privatvård direkt är GDPR säkrad. Vi begär bara de personuppgifter som är nödvändiga för att din bokning ska fungera. Det gäller personnummer mailadress och övriga uppgifter som behövs för bokning via Klarna


 

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida. 

Med vänlig hälsning

Helena Forne-Wästlund, verksamhetschef
Wästlunds logopedmottagning Stockholm/Karlstad