Korta väntetider för dyslexiutredningar

Vill du komma på mottagningsbesök tex för dyslexiutredning kontakta mottagningen på 070-3396508 så bokar vi in dig på besök på Ringvägen Stockholm eller i Karlstad (Värmland, Västra Götaland) För närvarande har mottagningen bara två veckors väntetid för dyslexiutredning. Önskar du få vården betald av landstinget, behöver du ha remiss med betalningsförbindelse (Konsultremiss enligt LOU) från Stockholms läns landsting eller ditt hemlandsting. Kontakta din vårdcentral/Elevhälsa och vårdvalskansliet i ditt hemlandsting för mer information.