Wästlunds logopedmottagning, Slussenkliniken är sedan 2020 digital.  Sedan dess har konceptet med digital logopedvård förfinats och blivit det nya normala. Med nya rutiner fungerar den digitala mottagningen ännu bättre än de traditionella logopedbesöken. Du och jag får stanna hemma smittsäkert och träffas med inbokat möte som förstås är GDPR-säkrat.  Jag har allt material tillgängligt för att ge dig de bästa övningar du behöver. Allt utredningsmaterial för läs-och skrivutredningar har anpassats till den digitala världen.                                                                            Tack alla ni som under året valt att boka tid hos oss - tillsammans har vi utvecklat den digitala mottagningen!     
                                     
Helena Forne-Wästlund, Doktorand med.vet leg.logoped
  info@prosodi.sefprosodi.se               

 

Allmänlogopedisk privat mottagning konsulttjänst inom logopedi, specialisering digitalvård logopedi,  röstbehandling & stamningsbehandling. Även dyslexi. Medlem i Privatpraktiserande logopeders förening, PLOG Stockholm. Miljö-och HBTQ diplomerad verksamhet.  Tjänster: Röst i tal &sång, HBTQ rösttransition, dyslexi, stamning, barns språk, afasi & dysartri, r-träning, uttal,   digitala vårdbesök. Behandlingsspråk: Svenska, engelska. Intygsskrivare på engelska. 

Rådgivning: Ställ dina frågor till logopeden runt dina besvär och de möjligheter som finns för att du ska få rätt hjälp. Vi ger råd till dig oavsett om du önskar komma till oss för utredning och behandling eller föredrar att söka logoped inom den offentliga vården. Då många kontaktar oss som privat mottagning utan finansiering via skattemedel behöver vi fortsättningsvis ta betalt för våra tjänster.
Fyll i vårt kontaktformulär på vår hemsida och boka in din tid. https://www.prosodi.se/kontakt/stockholm-42020938
Tjänst: Rådgivning av logoped Rådgivning 40 minuter, 650 kr ·
För dig som önskar kontakta logoped inom den offentliga vården gratis hänvisar vi dig till din lokala logopedmottagning för rådgivning via 1177.se istället för att ringa till oss.

Kontakta oss via webformuläret

Tjänster: Fortsätt vara en del av lösningen. Boka tid digitalt & privat.

Vad vi hjälper till med

Vi hjälper till med det mesta inom logopedi. Mottagningen ger främst privatvård direkt till dig som önskar få direkt hjälp utan remisskrångel. Vi ger behandlingar inom följande: Röstproblem, heshet, stamning, läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, barn med försenad språkutveckling, rehabilitering vid afasi och dysartri. Specialisering röstbehandlingar, behandlingar vid globus, stämbandsknutor, utveckling av manlig eller kvinnlig röst vid könsdysfori, stamningsbehandlingar för barn (Lidcombe), skolbarn och vuxna enligt Comprehensivemetoden: Talträning & KBT inriktad behandling. Även dyslexiutredning vid Stealth dyslexia för barn, ungdomar, vuxna med IQ över 130. All mottagning görs per Digitala vårdbesök via GDPR säkrad plattform Wire. Mottagningen har 1-2 veckors väntetid.  Boka den tid som passar via Bokadirekt. 

 För ökad tillgänglighet över landet, GDPR säkrade inremisser, journalhandlingar och som del i vår klimatstrategi med minskat utsläpp av fossila bränslen rekommenderar vi Digitala Vårdbesök via vår GDPR-säkrade plattform Wire.  


Läs gärna chatten fråga- svar om våra tjänster från maj 2021 på Facebook: Stockholm
 

 

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.

Länkar