Wästlunds logopedmottagning, Slussenkliniken - Från och med den 8 maj blir mottagningen helt digital. Tack Slussgården, Nutidshuset Hornsgatan 15, Capio Slussenkliniken, Götgatan  och Regus Ringvägen för fem fina år på Södermalm! Jag fortsätter logopedverksamheten med Digitala Vårdbesök, som förstås är GDPR-säkrat.                                                                             Tack snälla för god service och fina lokaler!    
                                     
Helena Forne-Wästlund, Doktorand med.vet leg.logoped
  info@prosodi.sefprosodi.se               

 

Allmänlogopedisk privat mottagning konsulttjänst inom logopedi, specialisering digitalvård logopedi,  röstbehandling & stamningsbehandling. Även dyslexi. Medlem i Privatpraktiserande logopeders förening, PLOG Stockholm. Miljö-och HBTQ diplomerad verksamhet.  Tjänster: Röst i tal &sång, HBTQ rösttransition, dyslexi, stamning, barns språk, afasi & dysartri, r-träning, uttal,   digitala vårdbesök. Behandlingsspråk: Svenska, engelska. Intygsskrivare på engelska. 
 

Med anledning av Coronapandemin Covid -19 erbjuder Wästlunds logopedmottagning enbart Digitala vårdbesök online: Det gäller både dyslexiutredningar, röstanalyser, och behandlingsbesök. 
Wästlunds logopedmottagning följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer för att förhindra smittspridning i samhället och på så sätt avlasta akutsjukvården och primärvården. Mottagningarna Stockholm Ringvägen och Karlstad Hagagatan är stängda för fysiska mottagningsbesök tills dess annat medges av myndigheter.  Erbjudande om digitala rehabiliteringstjänster post Covid 19, andnings-och hostträning, sväljningsträning och röstvård efter respiratorvård har lämnats till MSB och Regionvård. Wästlunds logopedmottagning fortsätter vara en del av lösningen!

I vanlig ordning erbjuds privatkunder smidiga onlinetjänster utan remisskrav. Betala via Klarna efter slutförd bokning, med det betalningsupplägg som passar dig. Välkommen med din bokning! 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss:  sms: 070-3396508. 

Vad vi hjälper till med

Vi hjälper till med det mesta inom logopedi. Mottagningen ger främst privatvård direkt till dig som önskar få direkt hjälp utan remisskrångel. Vi ger behandlingar inom följande: Röstproblem, heshet, stamning, läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, barn med försenad språkutveckling, rehabilitering vid afasi och dysartri. Specialisering röstbehandlingar, behandlingar vid globus, stämbandsknutor, utveckling av manlig eller kvinnlig röst vid könsdysfori, stamningsbehandlingar för barn (Lidcombe), skolbarn och vuxna enligt Comprehensivemetoden: Talträning & KBT inriktad behandling. Även dyslexiutredning vid Stealth dyslexia för barn, ungdomar, vuxna med IQ över 130. All mottagning görs per Digitala vårdbesök via GDPR säkrad plattform Wire. Mottagningen har 1-2 veckors väntetid.  Boka den tid som passar via Bokadirekt. 

Mottagningen ger privatvård via din sjukvårdsförsäkring eller barnförsäkring. Hör med ditt försäkringsbolag om möjligheter att få fakturan för utförd logopedvård från oss betald via din försäkring.  Inget remisstvång, och har du remiss från din läkare ta med den till besöket hos oss. För ökad tillgänglighet över landet, GDPR säkrade inremisser, journalhandlingar och som del i vår klimatstrategi med minskat utsläpp av fossila bränslen rekommenderar vi Digitala Vårdbesök via vår GDPR-säkrade plattform Wire. 

Mottagningen 

Wästlunds logopedmottagning Slussenkliniken är från och med 2019 en privat specialistmottagning utanför vårdavtal,  som därmed ger dig den kvalitetsmässiga standard på logopedbehandling den offentliga vården inte längre ger.  Det innebär att du själv står för kostnaden med prisnivå enligt 2012 års ersättningsnivå inom Stockholms läns landsting (Region Stockholm).  Betalningslösning via Bokadirekt och Klarna, dessutom med tillgång till personligt upplagd övningsbank mellan behandlingstillfällen via Wire. Frikort  eller högkostnadsskydd gäller inte. Du står för kostnaden själv och får den behandling du behöver. Har du frågor? Kontakta oss gärna på 070-3396508 per telefon eller sms via Signal. Vi är GDPR-säkrade för din och min trygghet. 

Tjänster: Fortsätt vara en del av lösningen. Boka tid digitalt & privat.


Facebook: Stockholm
 
Wästlunds logopedmottagning
Öppettider Måndag - fredag 8 – 17                  sms: 070-339 65 08         E-mail: Använd vårt kontaktformulär Besöksadress: Digitalt hemifrån
Företagets säte: 
Hagagatan 16 A
65220 Karlstad
 

 

 

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.

Länkar