Remissadress:          Slussenkliniken,       Capio vårdcentral  Slussen

För dig läkare, logoped, psykolog eller skolsköterska, skolhälsovård: Skicka pappersremiss och sjukvårdspost till:                   Wästlunds logopedmottagning,
Capio Slussenkliniken, Capio Vårdcentral Slussen.
Götgatan 14, 118 46 Stockholm.

För dig med TakeCare journalsystem och annat kompatibelt journalsystem, går det bra att skicka remiss elektroniskt till:
Wästlunds logopedmottagning 9CG9.
För närvarande har mottagningen 1-2 veckors väntetid för nybesök och utredningar.     Mottagningen är inom Vårdval primärvård & geriatrik och avlastar kliniker med långa väntetider till logopedvård. Vi jobbar med våra patienter för samordnad vårdkedja för trygghet i vården.
Det går också bra för Dig som söker vård att boka tid på Ringvägen direkt via knappen nedan

Arkiv